Rengøring af køkkenkværne

En køkkenkværn rengør i store træk sig selv ved almindelig drift og behøver ikke rengøring.  Køkkenkværnen skal heller ikke tømmes, fordi det organiske affald bliver kværnet og sendt direkte med spildevandet via kloaknettet, når kværnen bruges. Den indvendige del af kværnen kan dog godt med tiden blive dækket af slam og affald eller komme til at lugte. 

 

Fjern gammelt affald i kværnen

Du kan fjerne gammelt slam og affalds, der sidder fast i kværnens riveelementer, med to kopper isterninger og lidt opvaskemiddel.

  • Hæld lidt opvaskemiddel over isterningerne
  • Smid blandingen af isterninger og sulfo i kværnen
  • Tænd for det kolde vand og lad kværnen køre til isterningerne er kværnede

Hvis der stadig sidder affald fast i kværnen, som ikke kan fjernes ved hjælp af isen, må det fjernes fysisk. 

Giv kværnen frisk duft med citron

Lugtgener fra køkkenkværnen kan godt forekomme og kan skyldes genstridige madrester i afløbet, eller at vandet ikke har været tændt, mens køkkenkværnen har været i gang. Rengøring med kemiske rengøringsmidler er dog slet ikke nødvendigt!

Du kan hurtigt fjerne grim lugt fra kværnen ved at tænde for vandet, sætte kværnen i gang og køre en citron, appelsin eller limefrugt igennem.