Servicebetingelser

Herunder kan du læse vores betingelser og priser forbundet med servicesager. Det er vigtigt, at du læser disse grundigt igennem inden du anmelder en servicesag, så du ved, hvordan du står i forbindelse med reklamationer og servicesager.

Har du spørgsmål, er du velkomme til at ringe til os på 36 41 02 00 eller sende en mail til servicesag@an.dk

 

Transportskader ved levering

Transportskader skal anmeldes til din forhandler senest 5 dage efter modtagelse. Kontroller varen straks ved ankomst for transportskader, og om den stemmer overens med det bestilte, inden du sætter din underskrift på fragtbrevet. Ved accept på fragtbrevet, hæfter du selv for evt. senere opdagede transportskader.

Købelovens reklamationsret

Købeloven giver dig som privat forbruger 24 måneders reklamationsret. Du kan gøre brug af din reklamationsret ved at henvende dig til din forhandler, hvis din vare inden for de 24 måneder viser sig at være mangelfuld. Husk at du altid skal kunne fremvise købskvitteringen som dokumentation for produktets købsdato. 

Hvad er dækket reklamationsretten?

Reklamationsretten dækker materiale- og fabrikationsfejl ved privat husholdning.

Hvad er ikke dækket af reklamationsretten?

Reklamationsretten dækker ikke almindelig slitage, sliddele, skæremærker, ridser eller skade forårsaget af slag eller uheld, forsætlige eller hændelige skader og følgeskader samt urenheder i vandet. Følg altid medleverede monterings- og vedligeholdelsesvejledninger omhyggeligt.

Reklamationsretten dækker ikke produkter, der har været opbevaret, monteret eller anvendt forkert, misbrugt, ændret eller rengjort med forkerte rengøringsmetoder- og/eller produkter.

Reklamationsretten dækker ikke, hvis produkterne har været placeret udendørs eller i korroderende omgivelser.

Reklamationer på underlimede, planlimede, underbyggede, underfræsede, indsvejsede og integralmonterede køkkenvaske - kort sagt integrerede køkkenvaske i bordplader - skal reklameres til din forhandler/bordpladeproducent. Modtager vi reklamationer på integrerede køkkenvaske, så henviser vi retur til forhandler/bordpladeproducent. Det er bordpladeproducenten, der overtager produktansvaret i det øjeblik, køkkenvasken integreres i bordpladen.

Hvad tilbyder anKøkken for at rette eventuelle fejl på produktet?

Ved reklamationssager undersøger andersen & nielsen, på baggrund af den udfyldte serviceanmeldelelse med vedhæftet billededokumentation og gyldig købskvittering, om fejlen på produktet er dækket af reklamationsretten. Hvis fejlen er dækket af reklamationsretten, afgør andersen & nielsen, gennem sin egen servicevirksomhed, om det fejlbehæftede produkt skal repareres eller erstattes med et produkt af samme eller tilsvarende type.

Hvis fejlen er dækket af reklamationsretten og andersen & nielsen tilbyder at ombytte det defekte produkt med et nyt eller tilsvarende, sender vi det nye produkt uden forsendelsesomkostninger for forbruger dog med faktura på produktets pris. Herefter indsender forbruger for egen regning det defekte produkt i original emballage, der tydeligt er markeret med navn, adresse og servicesagsnummer. Først når vi har modtaget det defekte produkt, krediterer vi forbruger for det nye produkt. Forbruger afholder selv af- og påmonteringsomkostninger i forbindelse med ombytninger. 

Ved forsendelser er det afsender, der bærer reklamationsansvaret hos pakkedistributør, hvis pakken går tabt under leveringen - med undtagelse af at modtager ønsker pakken leveret på uforsvarlige vilkår fx hvis pakken må leveres i en ulåst carport.  

Udskiftede produkter/reservedele tilfalder andersen & nielsen. Hvis andersen & nielsen ikke længere sælger produktet, leveres et tilsvarende erstatningsprodukt. Det er alene andersen & nielsen, der afgør, hvad der er et passende erstatningsprodukt.

I tilfælde hvor forbruger selv foranlediger reparationsarbejde af en tredjepart, afholder andersen & nielsen ikke udgifter forbundet hermed, med mindre andet er specifikt aftalt.

anKøkkens ekstraordinære ombytningsret

På nogle produkter inden for køkkenbranchen kan vi sammen med vores producenter tilbyde en ekstraordinær ombytningsret ud over den 24 måneders reklamationsret. Denne ekstraordinære ombytningsret fra andersen & nielsen gives på udvalgte produktgrupper og produkter og vil tydeligt fremgå på produktets monterings- og brugsvejledning og under produktets tekniske specifikationer enten i brugsanvisningen eller på an-webside. Hvad ombytningsretten omfatter samt den givne ekstra tidsperiode, kan variere afhængigt af produktet. 

Returnering af mangelfri og ubeskadigede varer

Kontakt din forhandler. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale mellem forhandler og andersen & nielsen. andersen & nielsen oplyser returforsendelsesnummer, som sammen med fakturakopi, skal vedlægges returvaren. Varen skal returneres ubrugt og mangelfri  i ubeskadiget original emballage. Under forudsætning af franko-returnering beregnes der et returfradrag på varen.

Reklamationsret på produkter parallelimporteret til Danmark

Vi oplever forbrugere, der bliver skuffede, når vi afviser reklamationer på produkter købt hos webshoppen nyvo.dk eller på andre webshops inden- og uden for Danmarks grænser. Afvisningen skyldes, at disse produkter er parallelimporterede, hvilket betyder, at man ikke tager højde for de danske lovgivninger og direktiver, som importerede produkter skal leve op til. Parallelimporterede produkter skal derfor serviceres af den forhandler i det land, hvorfra de er importeret.

Reklamationsret på udstillingsvarer

Vil du købe et produkt, der har været monteret i en køkkenudstilling, skal du være opmærksom på, at reklamationsretten kan være overskredet.

Selvom produktet måske ikke har været tilsluttet og dermed heller ikke rigtigt været i brug, kan f.eks. pakninger på armaturer tørre ud, hvis de har været udsat for sollys eller stået under spotbelysning i en udstilling.  

Som loven foreskriver, er sælger af produktet, i dette tilfælde køkkenbutikken, forpligtet til at yde 2 års reklamationsret fra salgsdato over for køber af produktet, men for at sikre, at du som forbruger også får et produkt, der er i orden, har vi hos andersen & nielsen indført en ekstra service, som vi tilbyder alle vores forhandlere. 

Denne service går ud på, at vi tilbyder alle køkkenkunder at give den udstillede vare et servicetjek, inden produktet sælges videre til dig. Bed din forhandler om at sende varen ind til os. Derved nulstiller vi reklamationsretten gældende fra tidspunktet, hvor vi tjekkede produktet, og du er sikret et godt produkt og en fornyet reklamationsretsperiode. 

Husk derfor at spørge køkkenbutikken, om de vil sende varerne ind til os til et tjek, så du kan være sikker på, at udstillingsvaren er i god stand.

anKøkkens serviceafdeling

For at kunne yde den bedste service, har vi brug for købskvittering og billededokumentation af skaden, så vores servicefolk er forberedte på, hvilket produkt og skadestype de står over for. Kontakt eventuelt din forhandler, hvis du har mistet din købskvittering. Vedhæft denne samt billededokumentationen når du udfyldter serviceformularen, som du finder her.

Vær opmærksom på, at der er tale om en betalbar service såfremt skaden ikke er dækket af reklamationsretten.

Forbrugerkøb direkte hos anKøkken

Reservedele, tilbehør og plejemidler til køkkenprodukter, samt affaldsløsninger kan købes af forbrugere gennem vores webshop www.ankøkkenshop.dk. Forsendelse koster derfor kr. 75,00, men køber du for mere end kr. 500,00 inkl. moms tilbyder vi fri fragt. Du kan læse mere om fragt og levering på vores webshop her.

Hvis du på vores webshop ikke kan finde det ønskede produkt, er du velkommen til at sende en forespørgsel på produktet til vores kundeservice på info@an.dk.