Nem og bekvem affaldssortering

En køkkenkværn findeler organisk affald direkte fra vasken. Affaldet transporteres via spildevandet ud på rensningsanlægget. Affaldet bliver genanvendt og kan bruges som miljørigtig biogas.

Hvad er en køkkenkværn?

En køkkenkværnen er et elektrisk køkkenredskab, der sidder i afløbet under vasken, og kværner organisk affald til en juice-lignende konsistens, som derefter skylles ud med spildevandet. 

Effektiv affaldssortering

Med en køkkenkværn er det nemt og hurtigt at komme af med madaffaldet. Da kværnen kun kan knuse organisk materiale, opnåes en nem frasortering af alt det affald, der kan lugte, væske, og samle bakterier og insekter.

Sortering med god samvittighed

Når madaffaldet sendes i kloakken ender det på rensningsanlægget, hvor det afhængigt af kommunen omdannes til biogas, gødning eller forbrændes med øvrigt slam. Det kværnede affald kan altså blive et positivt biddrag til højere genanvendelse.

Må man installere en kværn?

Inden du investerer i en køkkenkværn, er det vigtigt, at du søger din kommune om tilladelse. Ikke alle kloaksystemer er dimensioneret til at kunne transportere affaldet væk. Derfor stiller de fleste kommuner krav om, at der skal sendes en ansøgning inden installation.

Der er desværre ikke ens regler i alle kommuner for installation af køkkenkværnen. For at finde reglerne, der hvor du bor, skal du gå ind på din kommunes hjemmeside og læse mere. 

Hvem er Kitchen Friend?

KitchenFriend er en svensk udvikler og distibutør af køkkenkværne til såvel private som til projektbyggeri. KitchenFriend har arbejdet med køkkenkværne i over 15 år og er en af Sveriges ledende leverandører på området. 

Som medlem af Stockholms Byggmästareförening og Installations företagen er Kitchen Friend med til at sætte dagsordnen for standarden og brugen af køkkenkværne i Sverige, et marked der i langt højere grand end det danske anvender køkkenkværnen som en naturlig del af affaldssorteringen . 

 

Køkkenkværne fra Kitchen Friend