Fra affald til biogas

Når du bruger en køkkenkværn til at frasorterer det organiske affald, kan affaldet omdannes til biogas, som er et CO2-rigtigt alternativ til de fossile brændstoffer. De fossile brændstoffer er begrænsede, og derfor er det vigtigt for miljøet, at vi udnytter de bæredygtige alternativer.

Biogas kan anvendes til el og varme samt bæredygtig transport. Når det organiske materiale omdannes til biogas, kan restproduktet bruges til gødning af markerne. Hermed udnyttes det fulde potentiale.

Hvad kan kværnes?

Med koldt vand fra vandhanen og en tændt affaldskværn kan næsten alt organisk affald kværnes fra porretoppe til avokadosten og kyllingeben.

Når du vil af med madrester og andet organisk affald, tænder du for vandet, starter køkkenkværnen og skubber affaldet ned i afløbet. Kværnen kører et par minutter indtil affaldet er kværnet og skyllet ud i kloakken.

Sådan virker køkkenkværnen

Når kværnen tændes vil pladen i bunden af maskinen, hvorpå der er monteret svingklodser begynde at dreje rundt. Ved hjælp af kværnens svingklodser og rivejern bliver det organiske affald findelt til partikler på 2-5 mm størrelse.

Med vandet som transportmiddel løber affaldet gennem kloaknettet til rensningsanlægget. Samme princip anvendes i dag til toiletaffald.

Maria valgte en køkkenkværn

Maria fra Odense er med i netværket "test familien" og hun var ikke i tvivl om, at det var en køkkenkværn der skulle testes i hendes nye køkken.

Læs hvad hun syntes om køkkenkværnen her

Må man installere en køkkenkværn?

Inden du investerer i en køkkenkværn, er det vigtigt, at du søger din kommune om tilladelse. Ikke alle kloaksystemer er dimensioneret til at kunne transportere affaldet væk. Derfor stiller de fleste kommuner krav om, at der skal sendes en ansøgning inden installation.

Der er desværre ikke ens regler i alle kommuner for installation af køkkenkværnen. For at finde reglerne, der hvor du bor, skal du gå ind på din kommunes hjemmeside og læse mere. 

Du finder et ansøgningsskema her

Vi du vide mere om ...


I menuen "Hjælp" finder du yderliger rådgivning og hjælp til, hvordan du bedst vælger den rigtige køkkenkværn til dit nye køkken. 

Køkkenkværne fra Kitchen Friend